Blästring

Blästeranläggningen kan hantera både små och stora volymer och klarar gods upp till 7×3 m och 3000 kg.

Vi slungblästrar med stålkulor (steel shot) och fristråleblästrar med stålflis (Grit), samt glasblästring i blästerskåp.